Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Een online-afspraak biedt veel voordelen.

 

Gedragsregels aangaande vertrouwelijkheid

Ik ben professioneel aansprakelijk en heb mijn beroepsgeheim. Niets uit onze sessies deel ik met iemand anders. Alleen als ik reden heb te geloven dat je een gevaar bent voor jezelf of voor anderen of als ik reden heb te geloven dat er sprake is van kindermishandeling breek ik deze plicht.

Ik ben gebonden aan de ethische gedragsregels van mijn beroepsvereniging in Noorwegen, zie onderstaand adres. Mocht je om de een of andere reden een klacht hebben over mijn werk, dan nodig ik je uit om daar met mij over te spreken. Mocht je dan nog niet tevreden zijn kan je ook een mail sturen naar mijn beroepsvereniging.

Ik wil erop wijzen dat ik geen crisishulp kan verlenen. Mocht je onmiddellijk hulp nodig hebben, neem dan contact op met je huisarts.

Het e mail adres van mijn beroepsvereniging (NHL) is: nhl@nhl.no.

Telefoonnummer 0047-51563083