Wat is Compassionate Inquiry (CI)

Wat is Compassionate Inquiry?

In mijn praktijk werk ik uitsluitend met Compassionate Inquiry.

CI is een benadering ontwikkeld door Dr. Gabor Maté, arts en schrijver die ruime ervaring opdeed in zijn huisartsenpraktijk, de palliatieve zorg, de verslavingszorg en zeker niet in de laatste plaats in zijn leven waarin trauma een belangrijke  rol speelde. Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat het niet het trauma zelf is dat problemen veroorzaakt, maar onze reactie daarop. Zijn aanpak heeft hij uiteindelijk verwerkt in CI, een effectieve zoektocht naar hoe en waarom bepaalde gebeurtenissen uit je kindertijd nog steeds een rol spelen in je volwassen leven. 

Als therapeut ga ik tijdens een sessie zoveel mogelijk zelf uit de weg. Ik ben niet sturend in jouw proces. Het gaat immers om jouw eigen antwoorden.

Door mijn vraagstelling en door met compassie naar jezelf te kijken, verandert alles. Niet de situatie of de traumatische gebeurtenis, maar wel de innerlijke beleving daarvan.

En dat is heling.

Wil je graag een korte indruk van een sessie? Klik dan hier voor een ontmoeting van Gabor en Timothy Ferris.